Sale closed
Category
Exclude closed lots
Sort :
Previous|1|Next Results: Viewing items 1-1 of 1. Items per page:
Image Lot # Item Title Quantity WarrantySorted Location Sire Dam Breed Date of Birth Sex Other Time Left Price
Previous|1|Next Results: Viewing items 1-1 of 1. Items per page:
1 Online Property Auction Farm Welgewaagd 70km West from Dwaalboom -

164 Ha

2 X 50 Ha Pivots

1 X 20 Ha Pivot

Location: 70km WEST of Dwaalboom, 160km NORTH WEST of RUSTENBURG to DERDEPOORT

The farm WELGEWAAGD 150KP section 12 and KLIPDRIFT inlysting at DERDEPOORT irrigation. 7 Boreholes give ± 100,000 litres water and a newly built dam.

Two Eskom points.

Improvements: Main house ± 200m², face brick building consisting of open plan kitchen, living and dining room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, laundry and pantry.

2 Apartments, ± 100m² each with face brick, 2 bedrooms, 1 bathroom, open plan kitchen, lounge dining room.

Old house used as storage ± 200m².

Large storage ± 680m² which is adapted for handling of grain loading and unloading ± 500 tonnes of grain.

Two ± 180m² store enclosed

One ± 660m² store new (12x55x4 meters)

The farm is game fenced 2.4m high and electrified.

The Farm border the Marico River.

 

164 Ha

2 X 50 Ha-Valley-Spilpunte

1 X 20 Ha-Valley-Spilpunt

Ligging: 70km WES van DWAALBOOM, 160km NOORD-WES van RUSTENBURG te DERDEPOORT

Die plaas WELGEWAAGD 150KP gedeelte 12 en KLIPDRIFT inlysting by DERDEPOORT BESPROEINGSRAAD.  7 Boorgate wat ± 100 000 lieter water gee en ‘n nuut geboude gronddam.

Twee Eskom punte.

Verbeterings: Hoof woonhuis ± 200m² , siersteen gebou bestaande uit oopplan kombuis,sit- en eetkamer, 2 slaapkamers, 2 badkamers, opwas en spens.

2 Woonstelle, ± 100m² elk met siersteen, 2 slaapkamers, 1 badkamer, oopplan kombuis, sit- eetkamer.

Ou woonhuis gebruik as stoor ± 200m².

Groot stoor van ± 680m² wat ingerig is vir handtering van graan in en uitlaai fasiliteid. Berg  ± 500ton graan.

Twee  ± 180m² store toegebou

Een  ± 660m²  stoor nuut (12x55x4 meter)

Die plaas is wildwerend omhein 2.4m hoog en geelektrifieseerd.

Die Plaas Grens teen die Marico Rivier.

 

 

 

Ended
Unsold
CLOSED!